Talks & Interviews

इतिहासमा अर्थ: स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल (2017)

इतिहासमा अर्थ: स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल (2017)

Investment in Infrastructure (2017)

Investment in Infrastructure (2017)

Jeffrey Sachs hosted by NPC (2016)

Jeffrey Sachs hosted by NPC (2016)

The Night of Ideas on Landlockedness (2017)

The Night of Ideas on Landlockedness (2017)

ग्रामीण पर्यटन र महिला (2016)

ग्रामीण पर्यटन र महिला (2016)

Keynote Address at Dartmouth College during Earthquake Summit (2016)

Keynote Address at Dartmouth College during Earthquake Summit (2016)

सम्बृद्ध नेपाल : पुस्तक प्रतिक्रिया (2016)

सम्बृद्ध नेपाल : पुस्तक प्रतिक्रिया (2016)

BBC Interview after the May 2015 Earthquake (2015)

BBC Interview after the May 2015 Earthquake (2015)

Randomized Control Trials (2015)

Randomized Control Trials (2015)

नेपाल कसरी बन्छ ? प्रदीप गिरी, सीके लाल र स्वर्णिम वाग्ले (2014)

नेपाल कसरी बन्छ ? प्रदीप गिरी, सीके लाल र स्वर्णिम वाग्ले (2014)

BBC Sajha Sawal (2015)

BBC Sajha Sawal (2015)

Open Data (2015)

Open Data (2015)

Karnali Visit (2015)

Karnali Visit (2015)

Nepal Literature Festival (2016)

Nepal Literature Festival (2016)

Interview with Nepalis in Texas (2016)

Interview with Nepalis in Texas (2016)

Remembering Ganesh Man Singh (2016)

Remembering Ganesh Man Singh (2016)